ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΡΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Msc, PhD

Ψυχολόγος Πετρούπολη ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Msc, PhD  Online Συμβουλευτική σχέσεων

Συναισθηματική αξιολόγηση

soul's creation.carol ann     Μέσα από τη χρήση ειδικών (προβολικών) τεστ προσωπικότητας, δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης των ασυνείδητων αναγκών, φόβων και επιθυμιών του ατόμου, που αφορούν τόσο το ίδιο όσο και τους σημαντικούς άλλους στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του. Παράλληλα μπορούν να εκμαιευθούν σημαντικές πληροφορίες γύρω από την αυτοεικόνα του και γενικότερα την αίσθηση του εαυτού του (π.χ. πόσο δυναμικός και αυτο-αποτελεσματικός βιώνει ότι είναι). Τέλος, μέσα από αυτά τα τεστ μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με τον τρόπο συσχέτισης του ατόμου με τους άλλους, τα βαθύτερα συναισθήματά του για τις σημαντικές σχέσεις του τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν.